Jag skäms

 
Ibland händer det att jag behöver uppsöka en offentlig toalett. Jag brukar föredra handikapptoaletterna. De är oftast större till ytan och erbjuder mera plats. Ett stort golv på toa kan vara bra. Man kanske vill dansa runt lite - efter att själva huvudärendet är avslutat. 
 
Men jag kommer inte ifrån skammen. Handikapptoaletter är ju avsedda för handikappade. Tänk om det kommer någon handikappad människa och behöver gå på toaletten, och så är det upptaget därför att jag är därinne och dansar för mig själv. Jag skulle ju kunna valt att gå på herrtoan, vilket inneburit att den handikappade inte behövt vänta.
 
Men golvet på herrtoan är oftast mycket mindre än på handikapptoan. 
 
Varför ska allt vara så komplicerat?
 
Blogg100/73
 
#1 - Mia

Varför ska det vara lätt att leva? :-)

Svar: Precis! Denna ständiga fråga.
Per-Anders

#2 - Ulla Maria

Blir du påkommen på handikapptoan kan det nog vara klokt att inte berätta för den rullstolsburne att han/hon behövt vänta så länge eftersom du känt ett trängande behov av att dansa. :)

Svar: Då gäller det att hitta på någon annan bra anledning.
Per-Anders

#3 - BP

Oooops! Jag gör faktiskt som du - uppsöker handikapptoaletterna (enast offentliga sådana). De är större och betydligt renare än damtoaletterna. Å jag menar kö som kö för och friska och för de funktionshindrade - egentligen alltså.

Svar: Fast egentligen ska man inte uppehålla en handikappadtoalett om man inte själv är handikappad.
Per-Anders

#4 - Camilla

Hm ... Jag väljer handikapptoan om de andra toaletterna är upptagna. Huruvida man ska skämmas eller inte avgörs ju egentligen av påbudet, hu ska man tolka "handikapptoalett"?

Som egentligt förbud för andra att använda den, eller som en service och information "här får rullstolen/rullatorn/xxx" plats? Om man tolkar det som det senare behöver man inte skämmas. Även om man är fysiskt handikappad kan man väl köa.

Det är värre med parkeringsplatser, de är få, och är inte utsatta för samma sorts hyfsat jämbördiga kökonkurrens, inte heller samma korta utnyttjande.

Sådärja, frågan utredd, man behöver inte skämmas. Tyvärr följer jag inte rationaliteten i denna slutsats, utan skäms lite jag med.

Svar: Jag har hört att det pågår svartabörshandel med tillstånd för handikapparkeringar i Stockholm. Förskräckligt tycker jag.
Per-Anders

#5 - Susanne Hultman

Lösningen är enkel: Anpassa alla toaletter så att alla personer kan använda dem oavsett förutsättningar. Tillgänglighet överallt vinner alla på.

Svar: Bra förslag. Då kan man dansa på alla toaletter.
Per-Anders

#6 - Bert

Nog får man använda handikapptoaletter även som fullt rörlig (och dansant) person. Givetvis är det så. Man får också gå in på en toa försedd med skötbord för en baby, även om man inte har någon sådan med sig.

Svar: Handikapptoaletter brukar ofta även vara utrustade med skötbord.
Per-Anders

#7 - Veiken

Jag uppsöker den toalett som är ledig (kan vara en herrtoa utan pissränna) och jag dansar inte. Väntan blir bara någon minut! Sluta dansa och ditt samvete blir helt rent! :)

Svar: Kanske är det så.
Per-Anders