Ett enkelt knapptryck ökar inte demokratin

Opassande tar upp en intressant fråga på sin blogg: Skulle valdeltagandet öka om vi kunde rösta via Internet? Ja, det är möjligt att fler skulle rösta då, av bekvämlighetsskäl, men frågan är om det skulle vitalisera demokratin.

Att rösta är ju inte bara en skyldighet utan även en rättighet. Det är på valdagen vi har möjlighet att utse de politiker vi vill ska företräda oss. Och om vi inte är nöjda med politikernas insatser kan vi välja nya vid nästa val. Men om vi väljer att inte rösta alls så har vi ju valt att ställa oss utanför det demokratiska systemet. Därmed får vi också de politiker vi förtjänar.

Frågan är om det finns en risk att ett digitalt röstförfarande över nätet skulle förminska vår demokratiska plikt till att endast bli ett enkelt knapptryck bland alla andra knapptryck vi gör? Skulle våra beslut hur vi ska rösta bli lika genomtänkta som vid dagens, analoga, röstsystem?

Demokrati handlar inte om bekvämlighet, det handlar om innehållet i politiken. I länder där kampen för demokrati och rösträtt är förenat med livsfara funderar nog inte folk så mycket på om det är deras egen bekvämlighet som hindrar dem från att rösta. Där är människor istället beredda att riskera sina liv för få ett demokratiskt samhälle.

Jag läser idag i Aftonbladet att konstitutionsutskottet tänker utreda möjligheten att vi i framtiden ska kunna rösta elektronisk i vallokalen (alltså inte via Internet hemifrån). Det skulle i så fall innebära att vi i stället för en röstsedel i ett kuvert röstar med hjälp av en pekskärm i vallokalen. Om det ökar kvaliteten på rösträkningen så tycker jag det är värt att prova. Däremot tror jag inte riktigt på idén att rösta hemifrån via nätet. Inte än, i alla fall.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
#1 - Annelie Esséus

Jag håller faktiskt med dig,jag som är en sån datornörd. Jag tror heller inte att det skulle bli så genomtänkt.

Intressant, jag har aldrig tänkt i dom banorna innan...

#2 - Marina

Håller med - tror inte vi ska rösta via datorn hemifrån!

#3 - Kerstin

Du får medhåll från mig också!

Är en speciell känsla att stå bakom skärmen med röstsedeln och sedan får man väl hoppas att den kommer med i räkningen!

#4 - Beate

Håller inte med dig. Kan jag betala räkningar, kolla min pension med mera via nätet så kan jag lika gärna rösta elektroniskt hemifrån. Tycker det är en ide som ligger helt rätt i tiden faktiskt.

#5 - Mia

Japp, medhåll även från mig. Däremot tror jag det är en generationsfråga och att det i framtiden kan bli aktuellt att rösta hemifrån. Men än är vi inte mentalt mogna för det.