Är inavel Sverigedemokraternas problemlösning?

I Jan Guillous långa text i Aftonbladet.se berättar han om sitt möte med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Under en veckas tid har Guillous följt Åkesson på torgmöten och interna partimöten varvat med intervjuer av partiledaren om partiets politik. Det läsvärda reportaget ger bilden av en trivsam och välkammad partiledare med ett parti som förvandlats från huliganrörelse till ett nästan "vanligt" svenskt politiskt parti.

Fast under den putsade fasaden anar man en ulv i fårakläder.

I artikeln säger Jimmie Åkesson bl a att han vill att Sverige måste "överge den multikulturella kursen och återgå till assimileringspolitik. Invandrarna måste försvenskas".

Han säger vidare: "Vi måste få bort "integrationstänket" och återgå till assimilering".

Skillnaden mellan assimilering och integration kan kort beskrivas så här: Assimilering innebär att invandrare ska "försvenskas", att de ska tvingas bort från sin kulturella särart och bli "riktiga" svenskar. Integration innebär att invandrare ska få möjlighet att etablera sig i det svenska samhället samtidigt som de behåller sin egen särart.

Personligen tror jag att integration är den bästa vägen. Om vi kan acceptera människors olikheter blir det mycket lättare att leva tillsammans. Det som vi idag betraktar som "riktigt svenskt" är egentligen ett resultat av möten mellan människor och blandningar av olika kulturer. En förvandling som pågått i århundraden och som kommer att fortsätta så länge människor möts. 

Man behöver egentligen bara gå in på Sverigedemokraternas hemsida och läsa deras eget partiprogram för att känna starkt motstånd mot partiet. Där kan man bl a läsa att Sverigedemokraterna tar avstånd från mångkulturalism och att en "alltför stor invandring på ett allvarligt sätt har kommit att hota den svenska nationella identiteten och sammanhållningen i landet".

Vidare kan man läsa: "Med mångkultur avser Sverigedemokraterna ett samhällssystem där främmande kulturer jämställs med, eller värderas högre än, ursprungskulturen och där staten på olika sätt uppmuntrar invandrare att behålla, eller förstärka, sina ursprungliga identiteter".

Så här skriver man också: "Ett befolkningsmässigt homogent samhälle har bättre förutsättningar att nå en fredlig och demokratisk utveckling, än en heterogen statsbildning".

Herregud! Som om inavel skulle vara lösningen på samhällsproblemen...

Sverigedemokraternas slogan är "Trygghet och tradition" och på hemsidan brassar man på med följande:

"Vi förespråkar en moralisk upprustning, vi värnar västerlandets kristna etik, och vi vill stärka nationalkänslan, för att på så sätt skapa en större trygghet och gemenskap inom det svenska samhället".

Det finns mycket hårresande att läsa på Sverigedemokraternas hemsida. Ett sista citat:

"Sverige har i förhållande till folkmängden tagit emot flest invandrare i Europa under efterkrigstiden. Det har medfört stora sociala och ekonomiska påfrestningar för vårt land. Rotlöshet och omfattande motsättningar, såsom gängvåld, rasism och grupphat, har blivit en del av vardagen i Sverige, som en konsekvens av en alltför generös invandringspolitik."

När jag läser på Sverigedemokraternas sajt undrar jag för mig själv: Vad är de rädda för? Jag hävdar att gängvåld och rasism beror på för liten grad av integration, dvs att människor inte lärt känna varandra tillräckligt.

Jag tror Sverigedemokraternas närmande till riksdagen kommer att bli en viktig fråga i nästa riksdagsval. Därför är det viktigt att vi får en riktig genomlysning av vad de står för.Knuff
KnuffKnuff
#1 - woopsidaisy

fast ska man tro på bibeln, kommer vi ju alla från adam och eva... som ägnade sej åt incest och annat elände... alltså är du min kusin på håll... och israelerna är släkt med palestinierna... och stalin var släkt med hitler. tja, släkten e värst. jag är stolt över att vara släkt med carola... och drottning silvia... för att inte tala om abba och alla i larz-kristerz!

#2 - Alf

Så här skriver man också: "Ett befolkningsmässigt homogent samhälle har bättre förutsättningar att nå en fredlig och demokratisk utveckling, än en heterogen statsbildning".eller det här. Ännu värre"Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden."

#3 - kritisk tänkare

Angående inavel, så importerar vi det.Kolla denna länk i sossetidningen Vi:http://www.vi-tidningen.se/templates/ArticlePage.aspx?id=3302#4 - woopsidaisy

Du har en utmaning att hämta hos mej :))

#5 - Anders

Sverige hade en assimileringspolitik före 1975 - då Olof Palme förstörde Sverige, införde mångkultur och öppnade upp för den i huvudsak socialistiska och numera i huvudsak muslimska massinvandringen. Att ta seden dit man kommer är inte att vara en ulv i fårakläder... "Integration" fungerar inte. Det har vi över 30 års empiriska bevis på. Integration innebär i praktiken dels islam, i vårt fall, dels att det svenska samhället och den svenska kulturen försvinner. Därför behöver vi återgå till assimilationspolitiken som gällde för arbetskraftsinvandrarna på 1950-, 1960- och 1970-talen (delvis). Mångkulturalism har inte fungerat harmoniskt i något land med bibehållen trygghet, välfärd med mera. Skräckexemplen har vi ju i Libanon och liknande ställen. Läs gärna på lite...Jag skulle faktiskt vilja påstå att det är "hårresande" att läsa korkade blogginlägg som detta.woopsidaisy: Din kommentar kan ju på intet sätt betraktas som seriöst, men bara för saks skull vill jag poängtera att SD inte är ett konfessionellt eller kristet parti, bara för att man vill bibehålla vissa kristna värderingar, traditioner och normer, som är en del av vår kultur och som har präglat detta land i över tusen år. Jisses, vad äcklig och svenskfientlig man får bli.

#6 - Per-Anders

Tack för kommentarerna.Kritiskt tänkande: Vi-artikeln du hänvisar till visar tydligt vikten av att vi har en fungerande integration. Om människor lär sig att leva tillsammans, och inte fjärmar oss från varandra, minskar risken för inavel.