Upprop mot rasism

Bloggen Tonårsmorsa har startat ett upprop mot rasism och uppmanar andra bloggar att föra uppropet vidare. Självklar är jag också med. Jag tycker faktiskt att kampen mot rasism och främlingsfientlighet är bland de viktigaste samhällsfrågorna just nu, och frågan blir än viktigare ju närmare nästa års val vi kommer.

Tonårsmorsan har även lagt upp ett par videoklipp från YouTube som kan vara intressanta i sammanhanget. Själv tänker jag skriva ytterligare blogginlägg om rasism och främlingsfientlighet, och vikten av att vi hjälps åt att skapa ett samhälle byggt på tolerans och medmänsklighet.

I sammanhanget är det också viktigt att nämna Sverigedemokraterna, ett parti som bubblar inför det kommande riksdagsvalet. Sverigedemokraterna har ju ett partiprogram med starka inslag av intolerans mot diverse grupper i samhället (gå in på deras hemsida och läs partiprogrammet), och i alla fall jag tycker inte de bör ha något inflytande i vare sig riksdagen eller Sveriges kommuner.


Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , ,
#1 - Anders @ ungsvensk.se

Aha, det är alltså rasistiskt, främlingsfientligt och intolerant att vilja besvara Sverige som en svensk, demokratisk, självständig, neutral och oavhängig nationalstat, det svenska folket och den svenska kulturen? Hur får du ihop den ekvationen, Per-Anders?Vilket parti röstar du själv på?

#2 - Peter Ingestad

ååååååååååNEJ!inte nu igen

#3 - Maggan

Heja PA! ... och du "Anders".. Vad är en "svensk"? ...och vad är den "svenska" kulturen?

#4 - Johan Larsson

Maggan:Självklart finns det ingen svensk kultur. Alla kutlurer består ju av influenser från andra kulturer. Problemet med det synsättet är att det inte då heller finns någon kurdisk kultur, ingen turkisk kultur, ingen romsk, marockansk, spansk, italiensk eller grekisk kultur heller för den delen.Samtidigt talas det om "det mångkulturella samhället" som en vision som vi har fått reda på av våra politiker att vi strävar efter i Sverige. Hur går det ihop när det inte finns några nationella kulturer?Alltså... hur kan ett samhälle bli mångkulturellt när det inte finns nationella kulturer? Eller är det så märkligt att andra länder har kulturer, men vi i Sverige har blivit utan?Sen undrar jag om uppropet mot rasism gäller all form av rasism, eller bara den som riktas av svenskar (även om sådana egentligen inte går att definiera) mot folk från andra kulturer (även om det nu inte finns några sådana).

#5 - Per-Anders

I Sverige har vi en kultur som till stora delar kan kallas svensk. Men den kulturen är ju influerad av en rad andra kulturer, därför är den inte statisk utan hela tiden föränderlig. Och eftersom vi har ett öppet samhälle så kommer den svenska kulturen att fortsätta influeras och på så vis ständigt vara i förändring. Själv har jag inget problem med det utan är istället nyfiken på andra kulturer. Jag förutsätter att uppropet mot rasism riktas mot all slags rasism, oavsett vilka grupper i samhället som berörs.

#6 - Johan Larsson

Där växte du något oerhört i mina ögon, om det nu är värt något.De flesta "antirasister" brukar nämligen förneka att det finns en svensk kultur eftersom en sådan inte går att definiera. Det är ungefär lika begåvat som att påstå att det inte finns ett svenskt språk. Det svenska språket är nämligen också influerat av andra språk och om man studerar det svenska språket ord för ord så kommer man ganska snabbt fram till att de flesta ord har sitt ursprung i andra språk. Ändå hävdar jag att jag talar och skriver svenska. Kulturen fungerar på samma sätt. Man anammar andra traditioner och gör de till sina, utan att hävda att man var först med dem. Jag talar alltså svenska, inte "mångspråkiska".Vill man på ett seriöst sätt bekämpa rasismen i det svenska samhället så måste man öppna ögonen och se att rasism finns överallt. Det finns rasism mellan olika invandrargrupper, från svenskar mot invandrare och tvärtom. I Malmö där jag råkar bo finns det många invandrarungdomar som rånar svenskar just för att de är svenskar. Det är också rasism. Väljer man att se hela problematiken och inte bara utvalda delar av den så har man åtminstone kunnat definiera var i samhället det finns rasism. Att bekämpa dåliga idéer är sedan inte ett politiskt projekt, utan något som börjar från det att man föds. Om föräldrar uppfostar sina barn på ett kärleksfullt och humanistiskt sätt så blir barnen därefter. Barn som uppfostras i en anda av att tillhöra en etnisk, politisk eller religiös elit blir rasister.

#7 - Tonårsmorsa / Fatou

Varmt TACK för att du hjälper till att sprida den här viktiga uppmaningen!! ♥