Sundsvall och Timrå kommuner i samma region!

Sveriges indelning i landsting är ju på väg att försvinna för att ersättas av storregioner. Nyligen fastslog regeringen hur de nya regionerna ska se ut i södra Sverige men hur regionindelningen ska se ut i norra Sverige, det beslutet får vänta.

Det finns ett förslag där Norrland ska delas in i två regioner, Region Mittsverige och Region Norra Sverige. Det anmärkningsvärda är att Sundsvalls kommun föreslås tillhöra Region Mittsverige och Timrå kommun ska tillhöra Region Norra Sverige.

Fullständigt genomkorkat tycker jag. Det är alldeles självklart att Timrå och Sundsvalls kommuner ska ingå i samma region. Sundsvall är centralort i östra delen av Medelpad (egentligen hela Medelpad), där vi har både arbetsmarknaden och sjukhuset i Sundsvall gemensamt.

Jag hoppas verkligen inte vi får någon regiongräns som kommer att gå mellan Sundsvalls och Timrås kommuner.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,