Riskfritt för tjuven att stjäla

"Det är i princip riskfritt att begå ett villainbrott i Stockholm. Endast två procent klaras upp."

Orden kommer från kriminologen Leif GW Persson i kvällens avsnitt av TV-serien Veckans Brott.

Inslaget i programmet handlar om de sk miljonbrotten, vilket är benämningen på de 1 miljon brott i Sverige som aldrig klaras upp. Det är "vardagsbrott" som exempelvis misshandel, inbrott, stölder, bedrägerier och trafikbrott. De ouppklarade miljonbrotten utgör ca 90 procent av alla anmälda brott i Sverige.

I förra veckans avsnitt av Veckans brott efterlyste Leif GW Persson och programledaren Camilla Kvartoft tittarnas erfarenheter av polisens hantering av miljonbrotten. De fick 2000 svar. Det var historier om exempelvis misshandelsfall och stölder där polisen visste vilka förövarna var men ända la ner utredningen.

Varför?, kan man undra.

Leif GW Persson menar att det är själva genomströmningen av hanterade brott hos polisen som belönas, och till den kategorin hör de som avskrivs. Av det skälet läggs alltså många utredningar ner. Helt enkelt därför att det är enklare att lägga ner dem än att utreda dem.

Leif GW Persson är kritisk till polisens arbete och menar att det även finns kritik inom polisens egen organisation. Men de poliser som är kritiska törs inte träda fram därför att de är rädda för repressalier.

"Polisen måste få till den operativa verksamheten så att någonting blir gjort, och kritiken inom organisationen måste tas tillvara och förvaltas", sa Leif GW i programmet.

Om Leif GW Perssons analys är korrekt är det ju fruktansvärt. Har vi en poliskår i Sverige som helt enkelt är för slö för att göra sitt jobb?

Jag undrar vad som skulle hända om jag råkar ut för ett nedlagt miljonbrott, och där polisen vet vem förövaren är, och jag skulle hänga ut förövaren på bloggen. Eller ta lagen i egna händer och själv på lämpligt sätt straffa boven ifråga. Skulle polisen lägga ner det brottet också?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,