Om Sannfinländarna, SD och vilka som egentligen är bästJag sitter och funderar på vilka som egentligen är det bästa folket. Är det finländarna eller är det vi svenskar?

I Sverige har vi Sverigedemokraterna som vill värna om den "svenska nationella identiteten och sammanhållningen i landet" och menar att "invandringen fört med sig sociala problem i form av utanförskap, gruppmotsättningar och kriminalitet" (citaten kommer från Sverigedemokraternas hemsida). 

I Finland finns Sannfinländarna som nu blivit ett av landets största partier, ett parti som (bland annat) gick till val på att slopa svenskundervisningen i skolan. Så olika är det alltså. I Sverige anser SD att det är vi svenskar som är de förträffliga, men i Finland blir vi av Sannfinländarna degraderade till B-klass.

Vilka är då egentligen bäst? Sverige eller Finland? Ska vi låta frågan en gång för alla avgöras i en ishockeylandskamp, eller kan vi försöka hjälpas åt att betrakta oss båda som de broderfolk vi faktiskt är? Både Sverigedemokraterna och Sannfinländarna bygger sina respektive partiprogram på storskaligt bytänk och navelskåderi. Själv tycker jag det vore trevligare med en ökad förståelse mellan världens folk, oavsett om vi kommer från Sverige, Finland eller något annat land på jorden.


Aftonbladet:
”Avskaffa svenskan”
”Vi är valets stora segrare”

Svenska YLE:
Sannfinländsk show stoppades på Viking Gabriella.

DN:
Sannfinländarna finländska valets raket

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
#1 - Helsingforsare

"I Sverige anser SD att det är vi svenskar som är de förträffliga, men i Finland blir vi av Sannfinländarna degraderade till B-klass."Du har fel: de svenskspråkiga människor i Finland är inte etnkiska svenskar. De är finnar med svenskan som modersmål: före 1900-talet var termen just finnar, inte finländare eller finlandssvensk. Många svenskspråkiga släkter var ursprungligt finskspråkig.Också: ett av de 39 sannf. riksdagsledamöter är svenskspråkig (Tom Packalén från Helsingfors). Och han är en finsk nationalist.

#2 - Kerstin

Lika goa kåssupare båda två?

Eller?

#3 - Kerstin

Lika goa kålsupare båda två?

Eller?

#4 - Mia

Ganska ointressant vilka som är bäst... vi är människor, det räcker! Det är det du säger också... :-)