Intellektuella åsikter

Jag står i duschen och funderar på det här med intellektet. I förra veckan läste jag nämligen en intervju med Göran Greider i tidningen Kollega (Unionens medlemstidning). Göran Greider är chefsredaktör för tidningen Dala-Demokraten men deltar också i den offentliga debatten på andra håll, bland annat i olika samhällsprogram i TV.

I senaste numret av tjänstemannafacket Unionens utmärkta medlemstidning Kollega finns en intressant intervju med Göran Greider.

I intervjun säger Göran Greider att han ser sig som intellektuell och att han värjer sig mot att bli betecknad som tyckare. Vidare säger han: "En intellektuell måste ha ett reflekterande förhållande till sin omvärld. Se det som sin förbannade plikt att läsa och försöka förstå saker, ta in kunskap och inte bara attityder.

Jag går in på Wikipedia och söker på ordet intellektuell.  Där kan man läsa att "Intellektuell kallas en person som ägnar sig åt tänkande och analys av olika ting. Många anser att en intellektuell är någon som iakttar och konstant analyserar samhället omkring sig".

Jag tycker det är skönt att läsa vad Göran Greider säger i intervjun. Det räcker inte med att tycka en massa saker, man måste ju även ha koll på fakta.

Jag träffar dagligen på människor som vräker ur sig grundlösa påståenden utan att ha koll på om det verkligen stämmer. Och utifrån sina antaganden har de sedan en massa åsikter som därmed bara blir korkade.

Tänk om fler hade samma insikt som Göran Greider.